Новини

Список новин

 

Список
новин:

Оперативна інформація про запаси і плани розробки родовищ

Короткий зміст

За результатами детального технічного аналізу, після призначення нової команди старшого керівництва і Ради директорів, JKX оголошує:

 • Про зниження обсягу ймовірних запасів категорії 2Р, що належать Групі, з 109,4 до 95,1 млн барелів нафтового еквіваленту (БНЕ), на 13% порівняно з попереднім роком:
  • Найбільш значне скорочення запасів у розмірі 7,1 млн БНЕ пов’язане з нерезультативністю програми гідророзриву пласта на 4 свердловинах Руденківського родовища в Україні і відповідним коригуванням наших припущень і планів щодо розробки;
  • Ми збільшили ймовірні запаси категорії 2Р Ігнатівського родовища на 2,2 млн БНЕ відповідно до обсягів попереднього видобутку і наших нових планів щодо розробки родовищ в Україні;
  • Додаткове скорочення запасів на 6,8 млн БНЕ в Росії пов’язане з нерентабельністю запланованої свердловини в Келловейському ярусі в нинішніх умовах.
 • Нові плани щодо розробки родовищ в Україні:
  • Наш план на 2018 рік передбачає активну діяльність, спрямовану на збільшення видобутку на наших основних родовищах, а також проведення оцінки родовищ із низьким рівнем ризику.
  • Новий план також передбачає більш скромну, але, на наш погляд, реалістичнішу стратегію розробки та виробничі завдання для Руденківського родовища, починаючи з 2019 року, на основі перевірених технологій.
  • Нові плани з розробки частково ґрунтуються на зниженні ставок ренти для нових свердловин в Україні з січня 2018 року.

Інформація щодо запасів

За результатами внутрішньої переоцінки ми скоротили обсяг ймовірних запасів категорії 2Р, що належать Групі, з 109,4 до 95,1 млн БНЕ, на 13% порівняно з попереднім роком. Найбільш значне скорочення пов’язане з негативними результатами пілотної програми гідророзриву пласта (ГРП), проведеної у червні 2017 року на Руденківському родовищі в Україні.

Детальний аналіз результатів ГРП 12 інтервалів на 4 свердловинах радянської епохи призвів до зниження очікувань щодо продуктивності свердловин на всьому родовищі. На основі цього аналізу (див. нижче) був складений новий план розробки родовищ. У результаті, ми скоротили ймовірні запаси категорії 2P на Руденківському родовищі, всі з яких належали до Девонських уламкових горизонтів, розташованих у південній частині родовища. Незважаючи на те, що деякі запаси були збільшені відповідно до обсягів минулого видобутку (і потенційної майбутньої продуктивності) на Візейських горизонтах на півночі родовища, в цілому ймовірні запаси категорії 2P Руденківського родовища були скорочені на 7,1 млн БНЕ або 32%.

Водночас ймовірні запаси категорії 2Р Ігнатівського родовища були збільшені на 2,2 млн БНЕ, щоб відобразити потенціал майбутньої продуктивності девонських відкладень, які простягаються з південної Руденківської до Ігнатівскої ділянки родовища, які раніше не були зазначені у планах розробки родовищ.

Після врахування загального обсягу видобутку в 2017 р. у розмірі 1,2 млн БНЕ, загальне скорочення наших запасів в Україні становить 5,8 млн БНЕ.

Крім того, ми скоротили наші ймовірні запаси категорії 2P у Росії, пов’язані із запланованим бурінням у Келловейському ярусі, на 6,8 млн БНЕ. З огляду на поточну оцінку вартості буріння свердловини до заданої глибини 5800 метрів у 25-30 млн дол. США, а також низькі ціни на газ у Росії, у даний час свердловина вважається нерентабельною. Таке скорочення запасів не вплине на поточні темпи видобутку. Додаткове скорочення резервів на 1,8 млн БНЕ пояснюється видобутком у 2017 році.

Усього запасів категорії 2P станом на 31 грудня 2017 р.
  31-гру-16 Поправки Видобуток 31-гру-17
ВСЬОГО 
Нафта, млн бар. 3.9 0.2 (0.2) 3.9
Газ, млрд куб. футів 632.6 (68.8) (17.3)* 546.5
Нафта + газ, млн БНЕ 109.4 (11.3) (3.0) 95.1
УКРАЇНА
Нафта, млн бар. 3.1 0.3 (0.2) 3.2
Газ, млрд куб. футів 155.6 (29.1) (6.1) 120.4
Нафта + газ, млн БНЕ 29.1 (4.6) (1.2) 23.3
РОСІЯ
Нафта, млн бар. 0.8 (0.1) (0.0) 0.7
Газ, млрд куб. футів 476.9 (40.1) (10.9) 425.9
Нафта + газ, млн БНЕ 80.3 (6.8) (1.8) 71.7

*0.26 млрд куб. футів добуто в Угорщині

Запаси категорії 2P на 31 грудня 2017 р. по родовищах

Млн БНЕ гру-16 Поправки Видобуток гру-17
Україна
Ігнатівське 3.9 (0.5) 2.2 5.6
Мовчанівське 0.6 (0.1) 0.2 0.7
Новомиколаївське 0.7 (0.1) (0.1) 0.5
Руденківське 22.2 (0.1) (7.1) 15.0
Заплавське
Проміжний підсумок за Ново-Миколаївським ліцензіями 27.4 (0.8) (4.9) 21.8
Єлизаветівське 1.7 (0.4) 0.3 1.6
Всього в Україні 29.1 (1.2) (4.6) 23.4
Росія
Кошехабльське 80.3 (1.8) (6.8) 71.7
Всього 109.4 (3.0) (11.4) 95.1

 

Інформація щодо планів розробки родовищ в Україні

З приходом нової команди вищого керівництва і нового складу Ради, ми суттєво переглянули наші плани щодо розробки родовищ в Україні.

Наш план на 2018 рік передбачає активну діяльність, спрямовану на збільшення видобутку на наших основних родовищах, а також проведення оцінки родовищ із низьким рівнем ризику, зокрема 12 капітальних ремонтів свердловин, буріння 4 бокових стволів і однієї нової свердловини. Ми плануємо скористатися доступом, отриманим до 5 державних свердловин, розташованих на наших ліцензованих ділянках, для реалізації можливостей щодо низькозатратного підвищення газовіддачі. Основні завдання розробки – підвищення газовіддачі через оцінку уламкових резервуарів у західній частині Ігнатівського родовища, ущільнююче буріння на Єлизаветівському родовищі, оцінка Західно-Машівського району Єлизаветівської ліцензії, а також випробування глибоких Девонських горизонтів на Мовчанівському родовищі.

Наш підхід до розробки Руденківського родовища зазнав суттєвих змін. Новий план розробки родовища націлений на Девонські горизонти в його південній частині. Саме тут Компанія змогла досягти найкращих результатів на сьогодні (свердловини R12 і R103) на відносно невисоких заданих глибинах. При цьому кількість запланованих свердловин у Візейських пісках у північній частині родовища, які були головною метою попередніх планів розробки родовища, було значно скорочено. В цілому, порівняно з попереднім планом розвитку Руденківського родовища, кількість цільових свердловин і етапів ГРП значно скоротилася. Для досягнення більш низького показника витрат на розкриття колектора передбачається використання багатоствольних свердловин. Ми очікуємо, що зможемо фінансувати програму з грошових надходжень на момент початку буріння в 2019 році.

Зрештою наші нові плани з розробки родовищ (і оцінки запасів) частково підкріплені значним зниженням ставок ренти для нових газових свердловин, запровадженим нещодавно урядом України для досягнення стратегічної мети енергетичної незалежності. Починаючи з 1 січня 2018 року, нові газові свердловини глибиною до 5000 метрів оподатковуються за ставкою 12% (замість 29%).